Какво е дула?

Самата дума “дула” произлиза от гръцки и в буквален превод означава прислужница, помощница при раждането. Ролята на такъв тип помощница е била особено важна по времето, когато жените са раждали вкъщи, без квалифицирана медицинска помощ. Знанията си дулите са предавали една на друга, а по нашите земи дулите са били всъщност бабите. Не случайно се празнува Бабинден.
В сегашни дни обаче дулата не бива да се бърка с акушерка. Тя не е медицинско лице, а доверен човек, който да ви помага по време на раждането като ви разтрива кръста и стъпалата, поднася до устните ви намокрена с вода марля и ви помага да регулирате дишането.

Истинската дула никога няма да взима важни решения вместо вас или да ви съветва за такива. Тя трябва само да улеснява процеса и да намалява стреса, не да решава вместо вас. Вие, партньорът Ви и Вашият лекар сте хората, които определят какво ще е раждането, ще се ползва ли упойка и ако да – каква ще е тя, както и всичко останало. Основната задача на дулата е да се сближи с бъдещата майка, да опознае характера й – какво я радва, какво я ядосва и какво безпокои, да узнае как е запланувано раждането и да направи всичко възможно, за да улесни бременността. Дулата не бива да налага нов начин на живот на бременната, да повлиява на решенията й или да налага своето мнение. Дулата трябва да се превърне в най-добрата приятелка на жената и да изслушва всичките й страхове, очаквания и надежди. По време на раждането дулата трябва да е плътно до родилката, за да улесни процеса, да й помогне да се справи с болката чрез масажи и да намали стреса като я успокоява. По време на дълги раждания, дулата е особено полезна, за да дава кураж на изтощената майка и да не допуска всяването на паника. В никакъв случай не трябва родителите или лекарите да живеят в заблудата, че дула е медицинско лице. Тя е напълно пасивна към процеса на раждане, а вниманието й е съсредоточено само върху майката и начинът, по който може да й се помогне немедицински.

След като бебето вече е на бял свят, работата на дулата продължава още малко. Тя помага на майката да отпочине, да оправи тоалета си в деня на изписването. Освен всичко дулата държи връзка с роднините и може да ги осведомява какво се случва в родилната зала, но само ако бременната няма нужда от нея в този момент.

В болниците у нас на присъствието на дула до родилката все още се гледа с недоверие и с чувство на заплаха към лекарите. Добре е, ако сте взели решението да родите с дула, да информирате лекаря си и акушерките каква ще е ролята на вашата помощница и да им обясните, че няма от какво да се притесняват.

Как да изберем дула за своето раждане?

За да можете по-лесно да се ориентирате дали това е Вашата дула може да и зададете няколко въпроса:

 • Какво я е мотивирало да стане дула?
 • Каква е философията й за раждането, за подкрепата на жени, за подкрепата на техните партньори, за подкрепата на техните семейства?
 • Да разкаже за опита си – както в личен план, така и в професионален.
 • Дали работи с друга дула в екип?
 • Какво обучение е минала?
 • Какви техники за обезболяване може да предложи?
 • Може ли да се разчита на нея, ако имате въпроси преди и след раждането?
 • В какъв период е на разположение?
 • Има ли умения за периода след раждането: за грижата на майката, кърменето, грижи за бебето…?
 • Има ли такси и възстановяване на разходи?

Въпроси, които да си зададете след среща с дулата:

 • Чувствате ли се добре в присъствието на дулата?
 • Вдъхва ли ви тя доверие?
 • Отговаря ли дулата на очакванията Ви?
 • Харесва ли Ви това, че ще бъде до Вас, че ще Ви докосва, че ще Ви говори?
 • Как се чувствате след срещата Ви?
 • Как реагира вашият партньор – за идеята, за дулата?

Източник: , Асоциация на Българските дули
Снимка: The Journey Birth Services