И тази година, отбелязваме Световната седмица на кърменето. От 1-ви до 7-ми август, за поредна година, хора и организации, ще обединят усилия под наслов „Подкрепяме кърменето заедно“. Идеята е, чрез повече обществена, политическа и медийна подкрепа, да се върви към прогрес. UNICEF, СЗО, НАПК, Ла Лече Лига, обявиха своята тазгодишна програма за седмицата на кърменето. Може да я видите тук.

Официално, са определени четири отделни, но взаимосвързани помежду си тематически области. В тази посока, с ясно очертани идеи, ще се работи и в следващите години, като се информира обществото, и се запази стремежа за повече подкрепа от частни и политически организации, медицински звена и медии. Тук ще се опитаме да ви запознаем накратко с цялостната концепция на Световна седмица на кърменето 2017г.

В първата обаст са засегнати храненето, сигурноста на храната и намаляване на недоимъка. Кърменето е най-лесният начин да бъде нахранено едно бебе, най-сигурният източник на храна по време на хуманитарна криза и най-евтиният вариант, който не натоварва семейният бюджет. Трябва да се работи с правителствата, в партньорство с неправителствени граждански организации и други работещи за общото благо, за осигуряване на подходящи условия за майките и децата, в подкрепа на кърменето.

Втората област обръща внимание на оцеляване, здраве и благополучие. Кърмените деца, имат по-голям шанс за оцеляване, в семейства, в които липсват средства. Подобрява здравето, развитието, имунитета и благополучието на детето, както и на майката. Статистика сочи, че кърмените деца, имат средно с 2,6% по-висок коефициент на интелигентност. Майката от своя страна е с намален риск от рак на гърдата, матката и яйчниците. И за двете страни, продължителното кърмене, има значителна роля. След редица анализи и проучвания на през 2016г. е доказано, че ако се подобрят практиките в кърменето, има потенциал да се спаси живота на 823 000 деца и 20 000 жени и да се допринесе за здравето им в дългосрочен план. СЗО, Уницеф и още 20 неправителствени организации по цял Свят, са разработили заедно така наречената „Инициатива за адвокатстване при кърмене“. Целта им е да осигурят защита и да повишат вниманието на обществото към нуждата от кърмене, която поставя основите на оцеляването, здравето и благополучието на децата и майките.

Третата област обхваща Околната среда и климатичните промени. Кърмата е естествена, възобновяема храна, която се произвежда и доставя до детето, без замърсяване, опаковки и отпадъци.От друга страна, малко известно е, че индустрията за заместителите на кърма, нанася сериозен удар върху околната среда. Годишното производство и продажби на заместители на майчината кърма само в шест азиатски държави генерират около 2.9 милиона тона парникови газове, което се равнява на 1.03 милиона тона отпадъци, изхвърлени в сметища.

На четвърто място е заетостта и продуктивността на жените. Когато стане въпрос за платена работа и майчинство, особено в несигурни и рискови обстоятелства, нещата не изглеждат добре. Жените, трябва да имат право и защита, при желанието си да комбинират така важното кърмене, с платена работа, без дискриминация и онеправдаване. Доказано е, че всеки допълнителен месец платено майчинство, намалява детската смъртност с 13% . Кърменето изгражда уникална връзка, между майката и детето й, което намалява значително стреса и в двете страни. За работодателите това е в голям интерес, тъй като подкрепяйки и предоставяйки възможност на майката да кърми, получават един щастлив, и продуктивен работен кадър. Международната организация по заетостта, призовава към подобряване на практиките за защита на майчинството,техните изисквания са, за минимум 14 седмична продължителност на майчинството.

Световната здравна организация(СЗО) и UNICEF, препоръчват:

  • Поставяне на новороденото на гърда, още първият час след раждане.
  • Ексклузивно кърмене, през първите 6 месеца на бебето. Това означава, да не се предлага на детето никакви допълнителни течности и храна, включително вода.
  • Кърмене на поискване
  • Да не се ползват шишета, биберони и залъгалки.
  • След навършване на 6 месеца, бебетата трябва да продължават да бъдат кърмени на поискване, успоредно със захранване, до навършване на поне 2 години.

А ето и някои конкретни точки, на които трябва да се наблегне, за да се стимулира кърменето в глобален мащаб:

  1. Да се обучават акушерки, медицински сестри, лекари, нутриционисти, в кърменето и храненето на новородени и деца.
  2. Да се подкрепя и помага кърменето на самотни и непълнолетни майки, и такива в неравностойно положение.
  3. Да се включат всички дялове на обществото, в опит за повече подкрепа, информираност и защита на кърменето.

Кърменето, е не само проблем и отговорност на жената. Защитата, насърчаването и подкрепата, са колективна отговорност на обществото.

Използвани източници:
http://worldbreastfeedingweek.org/pdf/wbw2017-af-eng.pdf
http://www.podkrepazakarmene.com/ssk-2017-924.html
http://lllbg.org/2017/07/cck2017-karmene-podkrepa/
http://www.who.int/en/